HOME


Vleesveehouderij

Naast mijn administratiekantoor heb ik ook nog een vleesveehouderij. Dit is deels uit liefhebberij maar ook zeker met de bedoeling om commercieel een positief resultaat te boeken. Het geeft mij de nodige ontspanning en afwisseling in mijn werk.

Verbeterd Roodbont
Ik streef er naar om de huidige veestapel door te fokken naar een volledig “verbeterd roodbonte” veestapel. Het doel is vaarskalfjes op te laten groeien van de geboorte tot ongeveer 3 1/2 tot 4 jaar oud. In die tijd kalven ze tweemaal. Daarna gaan ze weg voor de slacht. Stierkalfjes gaan momenteel 4 tot 5 weken na de geboorte weg. In de toekomst gaan we die mogelijk ook zelf grootbrengen.

De uitstraling van het verbeterd roodbonte vee behoort tot de duidelijke kenmerken van dit ras. Een  kleurrijk handzaam huisdier, met hoogwaardige vleeskwaliteiten met zeer gunstige slachtrendementen en een goed karakter. Het maakt het ras geliefd voor de veehouder, de slager en de consument.

Vleespakketten

Het vlees wordt zoveel mogelijk rechtstreeks verkocht aan consumenten. In de reguliere markt blijft er erg veel aan de strijkstok van de tussenhandel, slachterijen en slagerijen hangen en door die uit te sluiten en rechtstreeks aan de consument te verkopen, hebben zowel de consument als de producent een veel betere prijs.

Mocht u belangstelling hebben in een vleespakket van één van mijn runderen dan kunt u contact opnemen.


De Snijderskamp     Blaakweg 6A     6732GL     Harskamp     tel: 0318-570611     e-mail: snijderskamp@vadma.nl